دانلود نرم افزار APE Tuner Pro

///دانلود نرم افزار APE Tuner Pro

دانلود نرم افزار APE Tuner Pro

نرم افزار نسخه ۳.۸.۱۹ مناسب برای فریمور نسخه ۱۱.۸ :

http://www.texallsystem.com/APE_Tuner_Pro_V3.8.19.43.zip

نرم افزار نسخه ۳.۸.۲۱ مناسب برای فریمور نسخه ۱۲.۰ :

http://www.texallsystem.com/APE_Tuner_Pro_V3.8.21.98.zip

نرم افزار نسخه ۳.۸.۲۱ مناسب برای فریمور نسخه ۱۲.۱ :

http://www.texallsystem.com/APE_Tuner_Pro_V3.9.1.zip

(حتما به نسخه فریمور ای سی یو خود دقت کنید).

۱۴۰۰/۴/۷ ۱۸:۳۱:۱۸