عملکرد کلی دستگاه اذان گو الصلاه

عملکرد کلی دستگاه اذان گو الصلاه

دستگاه اذان گو الصلاه با در نظر گرفتن شهر محل نصب , اوقات شرعی ۱۰ سال را محاسبه می نماید. در هریک از وقت های سه گانه اذان , دستگاه ابتدا آمپلی فایر متصل به دستگاه را روشن نموده و چند دقیقه قبل از اذان شروع به پخش نوای قرآن می نماید.

پس از اتمام نوای قرآن راس وقت شرعی محاسبه شده برای هر وقت مورد نظر , دستگاه نوای اذان را پخش می نماید و پس از اتمام اذان در صورت فعال بودن پخش صوت ادعیه ، دعای مورد نظر پخش شده و سپس به طور اتوماتیک آمپلی فایر مربوطه را خاموش نموده و به حالت آماده باش بازمی گردد.

این دستگاه دارای ریموت کنترل می باشد که کوچک و کاراست. تنظیمات دستگاه از قبیل زمان و تاریخ سایر امکانات دستگاه از طریق ریموت دستگاه قابل دسترسی می باشد.

در تنظیمات دستگاه امکان تنظیم ساعت , تاریخ و امکان انتخاب اذان و انتخاب قرآن و ادعیه مناسب برای هریک از نوبت های سه گانه ( صبح و ظهر و مغرب ) و امکان فعال و غیر فعال کردن هریک از آیتمها برای نوبت های سه گانه وجود دارد که توسط ریموت کنترل قابل دسترسی است.

حجم صدای خروجی را هم توسط ولوم نصب شده روی پانل جلوی دستگاه می توان کنترل نمود.

۱۳۹۶/۱۲/۲ ۱۹:۲۲:۴۸