نحوه تنظیم دور آرام

///نحوه تنظیم دور آرام

نحوه تنظیم دور آرام

به نام خدا

آموزش تنظیم دور آرام با ای سی یو قابل تنظیم APE

قبل از تنظیم دور آیدل توسط منوی مربوطه لازم است تا مقدار سوخت و زاویه جرقه به درستی تنظیم و توسط سنسور اکسیژن و پارامتر مربوط به AFR Actual کاملا بررسی و سپس نسبت به تنظیم دور آیدل اقدام گردد.

صفحه مربوط به دور آیدل

شکل ۱ :  صفحه مربوط به تنظیم دور آیدل
نرم افزار اینترفیس APE ECU Interface را اجرا کرده و از سربرگ Configuration  منو یا سربرگ با عنوان Idle Control را باز کنید (شکل ۱).

تعریف پارامترهای صفحه Idle Control  :

·        جدول Temp – RPM – STP /DutyCycle  : این جدول یک جدول بر حسب دماست که دارای ۳ سطر است . سطر اول تعیین کننده مقدار دمای آب موتور است که به صورت پیش فرض تعیین شده است و قابل تغییر نیست. سطر دوم تعیین کننده دور موتور در زمان دور آرام در دمای تعیین شده در سطر اول است. سطر سوم تعیین کننده مقدار

(duty cycle (Idle Valve یا (step (Stepper Motor در دمای تعیین شده در سطر اول می باشد. به طور مثال در جدولی که در تصویر می بینید برای دمای ۰ درجه مقدار دور آرام ۱۳۵۰ دور در دقیقه و مقدار استپ یا دیوتی سایکل عدد ۸۳ تعیین شده است. حداکثر مقدار step/duty برای استپر موتور عدد ۲۵۵ و برای آیدل ولو و سلونوید عدد ۱۰۰ می باشد.

·        Control Type : نحوه کنترل دور آرام (Open Loop – Closed Loop – FF PID) که در قسمت های بعدی شرح داده شده است.

·        Air Controller : تنظیم کننده هوای دور آرام (استپر – آیدل ولو – سلونوید) که شرح داده شده است.

·        PID Setup : تنظیم ضرایب کنترلر PID .

·        Max Steps : حداکثر مقدار استپ یا دیوتی سایکل برای استپر بین ۰ تا ۲۵۵ و برای آیدل ولو و سلونوید بین ۰ تا ۱۰۰ واحد مجاز است.

·        PID Control Range : بازه مجاز برای کنترلر PID که حداکثر مقدار برابر +Range/2و حداقل مقدار برابر –Range/2 میباشد به طور مثال اگر عدد ۴۰ وارد شده باشد حداکثر مقدار مجاز برای کنترلر PID عدد +۲۰ و حداقل مقدار عدد -۲۰ خواهد بود.

·        A/C Step Enable : فعال سازی امکان تصحیح دور آرام در صورت استفاده از کولر خودرو.

·        A/C Step : مقدار استپ یا دیوتی سایکل برای تصحیح زاویه استپر یا آیدل ولو در زمان استفاده از کولر خودرو. به طور مثال اگر در دمای ۸۰ درجه عدد متناسب با آن در سطر سوم جدول برابر ۶۰ واحد باشد و مقدار  A/C Step برابر ۱۰ واحد باشد ، زمان استفاده از کولر در دمای ۸۰ درجه ، مقدار استپ یا دیوتی سایکل از مقدار ۶۰ واحد ، ۱۰ واحد کمتر و برابر عدد ۵۰ خواهد بود.

انتخاب روش کنترلدور آیدل

شکل ۲ :  منوی کشویی انتخاب روش کنترل دور آیدل

۲-    روی منوی کشویی Control Type کلیک کرده و روش کنترل مورد نظر را انتخاب نمایید(شکل ۲).

·        Open Loop : همانطور که از نام این گزینه پیداست به معنای کنترل حلقه باز میباشد که در این الگوریتم کنترلی ، ای سی یو از دور موتور فیدبک نمی گیرد و صرفا استپر موتور یا آیدل ولو را بر حسب جدول بالای تصویر کنترل خواهد نمود. در این روش کنترل سطر دوم جدول بی تاثیر است و کنترل صرفا از طریق سطر سوم (مقدار استپ در دما) انجام می گیرد. به طور مثال اگر در دمای ۱۰۰ درجه مقدار استپ یا دیوتی سایکل روی عدد ۷۰ تنظیم شده باشد ، زاویه استپر موتور و یا دیوتی سایکل آیدل ولو در دمای ۱۰۰ درجه برابر عدد ۷۰ خواهد بود و هیچ تغییری نخواهد کرد مگر اینکه دما تغییر کند. برای شروع به کار روش حلقه باز بسیار مناسب است.

·        Closed Loop PID : این الگوریتم روش کنترل حلقه بسته با کنترلر PID می باشد. این به این معناست که ای سی یو همواره از دور موتور فعلی فیدبک میگیرد و مقدار خطا را ، طبق جدول ، محاسبه می نماید و اقدام به افزایش و یا کاهش زاویه کنترلر دور مینماید تا دور موتور فعلی با دور موتور تعیین شده در سطر دوم جدول مطابقت نماید. در این روش سطر سوم جدول بی تاثیر است و عمل کنترل دور توسط کنترلر PID انجام می گیرد که دارای ۳ عدد ضریب می باشد:

P gain – I gain – D gain

تنظیم این ۳ ضریب به طور کلی به این صورت است که ابتدا ضرایب P و D برابر ۰ (صفر) تنظیم گردیده و فقط ضریب I gain تنظیم میگردد. ابتدا عددی کوچک

(مثلا ۱۰) را وارد کرده و نتیجه را روی عملکرد موتور د دور آرام بررسی نمایید. در این حالت دور موتور به آرامی به مقدار تعیین شده در سطر دوم جدول خواهد رسید. این ضریب را انقدر افزایش دهید که:

اولا سرعت تصحیح دور موتور مطلوب باشد.

ثانیا ضریب نباید انقدر بالا باشد که دور موتور به نوسان بیفتد.

اکنون که مقدار مناسب برای I gain بدست آمد ، مقدار p و در آخر مقدار d را همانند I طوری تنظیم کنید که دور موتور به نوسان نیفتد و سرعت تصحیح دور موتور مطلوب باشد.

تست فن و استپر

شکل ۳ : صفحه مربوط به تست استپرموتور و فن
پارامتر max steps  در این روش کنترل (بخصوص برای استپر موتور) بسیار مهم است و باید به دقت تنظیم گردد. نحوه بدست آوردن مقدار ماکسیمم استپ به این صورت است که به سربرگ Tests (طبق شکل ۳) مراجعه کرده و از قسمت stepper test مقدار استپ را مقداردهی کنید (مثلا ۱۵۰ استپ). سپس باید در عمل ببینید که استپر در چه حدی در محل حرکت خود روی دریچه گاز پیشروی کرده و آیا به نقطه ماکس خود رسیده است یا خیر و کم کم این مقدار را افزایش دهید تا استپر کاملا به حداکثر بازه حرکت خود برسد و دریچه کاملا بسته گردد. آزمایش را چند بار تکرار کنید تا عدد بدست آمده دقیق باشد. معمولا برای ۴۰۵ xu7 این مقدار ۱۷۰ استپ و برای زانتیا ۱۸۰۰ و زانتیا ۲۰۰۰ و پارس با موتور زانتیا  عدد۲۴۰ استپ صحیح میباشد. عدد max steps را ۵ واحد کمتر از عدد بدست آمده قرار دهید.

·        FF PID : این الگوریتم ترکیبی از حلقه باز و حلقه بسته است به طوری که ای سی یو به صورت پیوسته از دور موتور فیدبک می گیرد و توسط کنترلر PID آن را اصلاح می نماید. تفاوت این روش در آن است که مقدار استپ یا دیوتی سایکل توسط سطر سوم جدول بالای صفحه تعیین میگردد و چنانچه دور موتور فعلی با دور موتور تعیین شده در سطر دوم جدول فوق مطابقت نداشته باشد ، توسط کنترلر PID اصلاح میگردد. روش تنظیم ضرایب کنترلر مثل روش closed loop است با این تفاوت که اعداد کمی کمتر (نصف مقدار) خواهند بود . در این روش کنترل یک گزینه با عنوان PID Ctrl Range وجود دارد که در آن تعیین می کنیم کنترلر PID حداکثر تا چه مقداری مجاز به اصلاح استپ یا دیوتی سایکل است. به طور مثال اگر عدد ۴۰ را وارد کنید ، کنترلر مجاز است حداکثر تا +۲۰ استپ و -۲۰ استپ اعداد مربوط به سطر سوم جدول را تغییر دهد. این روش نسبت به سایر روشها دقیق تر است.

انتخاب عملگر کنترل دور آیدل

شکل ۴ : منوی کشویی انتخاب عملگر کنترل دور آیدل

۳- از منوی کشویی Air Controller  عملگر کنترلر را انتخاب نمایید (شکل ۴).

·      Stepper Motor : یک موتور با قابلیت حرکت پله ای است که یک محور به آن متصل گردیده که توسط آن مقدار هوای عبوری از دریچه گاز در زمان دور آرام را تنظیم می نماید.

·     Variable Idle Valve : یک شیر قابل تنظیم است که با اعمال ولتاژ می تواند دبی هوای عبوری را در زمان دور آیدل کنترل نماید. برای کنترل ولتاژ این شیر معمولا پالسی با عرض قابل تنظیم (دیوتی سایکل) به آن اعمال می شود که محدوده آن بین ۰% تا ۱۰۰% است.

·    Selonoid Valve : یک شیر برقی است که فقط قابلیت روشن یا خاموش شدن دارد که در مواقع خاص مثل سرد بودن موتور و یا استفاده از کولر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در صورت استفاده از این نوع سلونوید باید در سطر سوم جدول ، در دمایی که لازم است شیر باز باشد عدد ۱۰۰ و در دمایی که نیاز به باز بودن آن نیست عدد ۰ را وارد کنید . لازم به ذکر است فیدبک دور موتور و کنترلر PID و اعداد مربوط به سطر دوم جدول در این روش غیرفعال خواهد بود.

موفق باشید

توسط | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ۱:۳۷:۲۰ دی ۲۰ام, ۱۳۹۷|ECU, ECU_Learn|دیدگاه‌ها برای نحوه تنظیم دور آرام بسته هستند

در باره نویسنده :

admin