نقشه سیم کشی ای سی یو قابل تنظیم APE V5.6

///نقشه سیم کشی ای سی یو قابل تنظیم APE V5.6

نقشه سیم کشی ای سی یو قابل تنظیم APE V5.6

نقشه پین آوت ای سی یو قابل تنظیم APE V5.6

برای نمایش نسخه با کیفیت روی این لینک کلیک نمایید

ترتیب خروجی انژکتورها:

ترتیب خروجی کویل ها به صورت کویل دوبل:

ترتیب خروجی کویل ها به صورت کویل آنپلاگ:

 

به ترتیب انفجار ها دقت کنید . اگر ترتیب انفجار موتور شما متفاومت است ، بر حسب ترتیب انفجار موتور خود ، خروجی کویل ها را متصل نمایید.

۱۳۹۹/۴/۲۱ ۲۲:۴۵:۰۲