نقشه سیم کشی ای سی یو قابل تنظیم APE V5.6

//نقشه سیم کشی ای سی یو قابل تنظیم APE V5.6

نقشه سیم کشی ای سی یو قابل تنظیم APE V5.6

نقشه پین آوت ای سی یو قابل تنظیم APE V5.6

برای نمایش نسخه با کیفیت روی عکس کلیک نمایید.

ترتیب خروجی انژکتورها:

برای نمایش نسخه با کیفیت روی عکس کلیک نمایید.

ترتیب خروجی کویل ها:

برای نمایش نسخه با کیفیت روی عکس کلیک نمایید.

 

به ترتیب انفجار ها دقت کنید . اگر ترتیب انفجار موتور شما متفاومت است ، بر حسب ترتیب انفجار موتور خود ، خروجی کویل ها را متصل نمایید.

۱۴۰۰/۸/۱۰ ۱۵:۴۲:۳۱