ECU های قابل تنظیم یا ادجاستیبل (Adjustable)

ECU های قابل تنظیم یا ادجاستیبل (Adjustable)

این ECU ها توسط کاربر تنظیم می شوند. زمانی که تغییراتی روی موتور خودرو انجام شود به این نوع از ECU ها نیاز خواهد بود.

به عنوان مثال: نصب یا تغییر توربوشارژر ، انژکتور کردن یک موتور کاربراتور ، تغییر در سیستم اگزوز (نصب هدرز و حذف کاتالیز و …) ، تغییرات در سنسور ها ، تغییرات در سرسیلندر (پورت و پولیش و نصب میل سوپاپ ریس و …) و یا تغییر نوع سوخت .

در این شرایط ECU های قابل تنظیم می توانند وارد عمل شوند و از طریق اتصال به کامپیوتر و ارتباط با نرم افزار مخصوص خود و داشتن دانش کافی می توان این نوع ECU ها را بر حسب نیاز تنظیم و موتور خودرو رو در بهترین حالت تنظیم نمود.

این ECU ها می توانند مقدار سوخت را کنترل کنند و هم زمان کاربر با بررسی مقدار اکسیژن موجود در اگزوز خودرو (توسط سنسور اکسیژن) این مقادیر را به درستی تنظیم نماید.

از جمله اعمالی که توسط این ECU ها میتوان کنترل کرد عبارتند از:

 • زاویه جرقه
 • کنترل محدود کننده دور موتور (کات آف)
 • اصلاح دمای آب
 • تغییر در مقدار سوخت درهنگام شتاب گیری
 • تغییر در مقدار سوخت در هنگام کاهش فشار سوخت
 • استفاده از سنسور اکسیژن به صورت حلقه بسته
 • بوست کنترل
 • پاشش سوخت مرحله ای
 • کنترل میل سوپاپ تایم متغیر (VVT)
 • کنترل موتور هماهنگ با گیربکس های سکونشل
 • آنتی لگ (برای جلوگیری از افت فشار توربو)
۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۵:۳۰:۳۹